torsdag 14 maj 2009

Tungt

På biblioteket hade de fyllt hallen med utrangerade böcker och att fylla en kasse kostade 30 kr. Jag fyllde två och då tittade jag inte ens på skönlitteraturen för vuxna (den roman som ändå slank med stod bland barnböckerna). Detta har jag alltså släpat hem idag:

Min syster Sophie av Guy Burt (dubblett till bokbyte eller annat - mycket bra bok)

Tyg och otyg av Gunilla Pontén

Lirans hemligheter av Allmo & Winter (att ge bort till min mans svåger)

Jag Kulle

Skräplitteratur för barn och tonåringar?

Bland grottbjörnar, törnfåglar och monster av Ulla Lundqvist

Sy folkdräkt av Margaretha Cras

Kungliga dramatiska teatern 1788-1988

Sonja Åkesson av Bengt Martin

Fem adressromaner av Henrik Tikkanen

I skuggan av blodskam av Fredric Bedoire

Zarah - Zarah Leanders minnen

Christina Nilsson av Nils-Olof Franzén

Hjärtats nyckel heter sång av Evert Taube

Som synes en blandning av biografier och facklitteratur men allt utom två inom ämnessfärerna musik/teater/litteratur/mode.

Inga kommentarer: