fredag 1 augusti 2008

Frånvaro

Vår bredbandsleverantör gör ännu inte det den ska, d.v.s. leverera, så det blir korta internetstunder på bibliotek och annat och ingen ro alls att uppdatera här. Men ordnar det sig inte tidigare så kommer jag i alla fall att vara tillbaka på mitt uppkopplade kontor vecka 34...

Inga kommentarer: