fredag 19 februari 2016

Mer Proust (om kläder)


Som tur är, har jag vänner som vet att vidarebefodra Proustrelaterat material till mig, som denna bild av hur man inte spelade tennis men väl poserade med racketar 1892.

Den får mig att tänka på denna mening, också ur I skuggan av unga flickor i blom: "Deras utstyrsel avvek starkt från de övriga flickornas i Balbec, bland vilka ett par visserligen ägnade sig åt sport men utan att fördenskull anlägga någon speciell klädedräkt."

1 kommentar:

Birgitta sa...

Nej, med den hårt åtsnörda korsett som flickan på pallen uppvisa så kan det ju inte bli något mer vidlyftigt sportande i alla fall! Men vackert är det.