fredag 19 april 2013

Utläst: Kod 400 av Sophie Divry

Det är något visst med böcker om böcker och Kod 400 av Sophie Divry är ännu en fransk bok där (synen på) Den Goda Litteraturen och bildning som sådan står i centrum, naturligtvis utgiven av [Sekwa].

En bibliotekarie finner en morgon en biblioteksbesökare som av misstag blivit kvar efter stängning och plötsligt, äntligen, har hon någon att tala med, någon som, vad det verkar, inte lyckas värja sig för denna uppdämda flod av åsikter om biblioteket, kollegorna, klassificeringssystemet och en viss biblioteksbesökare, tyvärr inte den som nås av svadan.

Kod 400 är en knappt hundra sidor lång monolog och sedan Marcus väckte tanken kan jag inte läsa den som något annat än en pjäs. Jag ser inte bibliotekarien, jag ser någon som gestaltar henne, liksom jag inte ser biblioteket utan en scenografisk tolkning av det. Ett extra lager utanpå texten men något som för mig faktiskt gör den bättre. Jag behöver det teatrala utanpåverket för att kunna ta denna kvinna på allvar, även om slutet fortfarande inte riktigt vill falla på plats. Jag behöver tonfallen och pauserna, blickarna, tillrättandet - och vältandet - av böcker för att det ska bli riktigt levande och intressant.

Bibliotekarien är en släkting till portvakterskan i Muriel Barberys Igelkottens elegans och kanhända en kandidat till en plats som expedit i Drömbokhandeln. Hon älskar sina böcker och sitt klassificeringssystem (bortsett från att man rationaliserat bort kod 400, som nu gapar tom, och bortsett från den anglosaxiska dominansen) men är samtidigt ganska missnöjd med hur tillvaron ter sig. Hon drömde om att bli lärare men så blev det inte, mannen hon älskade fann en annan och det som finns kvar är att sträva efter att nå en annan avdelning, den för historia och att fantisera om ett samtal med en yngre forskarstuderande, ett samtal som ännu inte ägt rum.

Marcus vill se Stina Ekblad som bibliotekarien men redan innan jag läst boken funderade jag på Ann Petrén och det står jag nog fast vid, även om jag inte är riktigt nöjd.

Inga kommentarer: