tisdag 8 oktober 2013

Kvartalsbokslut Q3 2013

Just nu ägnar vi oss åt bokslut på kontoret. Tredje kvartalet, en sorts genrep inför helåret, finalen. Vi analyserar på längden och tvären, kontrollerar, petar i detaljer.

Och här. Tre kvartal av böcker. Vad har det blivit, vad har jag läst? Jag hade ju inte några särskilda planer inför det här året, inga tydliga mål, ingen prognos. Bara att läsa. Och det har gått upp och ned, hit och dit, för somliga är de 55 utlästa böckerna hisnande många, för andra närmast löjligt få. Jag hade gärna sett att de varit fler men samtidigt kan jag inte gå och vara missnöjd över det också - källor till frustration och irritation finns det tillräckligt gott om ändå.

Av de 55 var:

tretton hela och tre halva skrivna av män
nitton på engelska
sex översatta till svenska
fjorton omläsningar
tjugosex lånade på biblioteket
elva e-böcker
tre memoarer/biografier
en övrig fackbok

Det jag kan konstatera är att om jag borde bredda min läsning något, och jag skriver "om jag borde" för jag vet faktiskt inte om jag har ett behov av att ålägga mig den sortens förpliktelser, så skulle jag läsa något fler böcker skrivna av män och betydligt fler böcker som inte är skrivna på svenska eller engelska. Det är dessvärre så att de sex översatta böckerna är i fyra fall översatta från just engelska så det är futtiga två böcker kvar som ska representera resten av världen.

Inga kommentarer: