fredag 13 januari 2017

Årsbokslut 2016

Årsbokslutet på jobbet har dragit ut på tiden med sena ändringar och oklarheter men nu närmar det sig. Här är det betydligt enklare - det gäller bara att få tid att sätta ihop något, och bristen på tid är skriande just under årsbokslutet, särskilt om detta kombineras med sjuka barn, men här har vi det.

Vad gäller antalet utlästa böcker var 2016 ett riktigt dåligt år men orsaken var egentligen positiv: till sist läste jag hela Prousts På spaning efter den tid som flytt, vilket innebär långsam, omständlig läsning. Jag är väldigt glad över det men, som sagt, det försämrar lässtatistiken. Och förbättrar om man ska se till den något minskade dominansen av kvinnliga författare.

Bloggandet vacklade betänkligt av en mängd bra och dåliga skäl men jag skrev i alla fall recensioner på dagensbok.com.

Jag läste ut sextio böcker och av dem var
15 skrivna av män, d.v.s. hela 25%
4 skrivna av både kvinnor och män
11 på engelska
8 översatta till svenska från engelska
12 översatta till svenska från andra språk
18 lånade på biblioteket
6 e-böcker
20 recensionsexemplar från förlag
7 omläsningar

För bekvämlighetens skull återanvände och kompletterade jag de diagram jag använde förra året. Som synes var det verkligen ett dåligt år vad gäller antalet utlästa böcker.


Det blev färre bibliotekslån (30% mot 44%) och fler recensionsexemplar (33% mot 21%) än förra året. Hmmm, jag borde alltså få in jämförelsetal i diagrammen.


Slutligen har vi diagrammet över hur böckernas språk fördelar sig och tyvärr har jag läst ungefär lika många böcker som översatts till svenska från engelska. I princip alla är recensionsexemplar, om jag nu ska hitta någon ursäkt.

2 kommentarer:

Tantaugusta sa...

Och jag är så glad att jag tog tag i Proust under förra året, allt tack vare dina inlägg :). Snart redo för del 2.

Saga sa...

Jag blir glad när du skriver det - för Proust är verkligen värd besväret/tiden men man måste vara motiverad också. Du får gärna rapportera när du läst vidare!