måndag 3 oktober 2016

Tigandets makt

Idag skriver jag om Linda Boström Knausgårds Välkommen till Amerikadagensbok.com. Jag är inte riktigt vän med hennes skrivande; det är för snyggt och blankt för mig, för undanglidande och utestängande men här uppstår en reva så att jag kan ta mig in.

Det är dysfunktionalitet 2.0 där det stora hotet - fadern - undanröjts (efter flickans böner till Gud så det dåliga samvetet genomsyrar hennes tillvaro) och en ny konstellation måste finna sin form. Kärlek och makt, ljus och mörker, tystnad och upprepade mantran.

Här finns recensionen.

Inga kommentarer: