lördag 1 oktober 2016

Månadsbokslut september 2016

Septemberläsningen dominerades av min omläsning av Charles Dickens Great Expectations, vilken tog mycket längre tid än jag väntat mig. Tack vare att jag för övrigt höll mig till ganska korta och lättlästa saker slutade det med att jag läste ut sex böcker. Av dessa var

två skrivna av män
en på engelska
en översatt från engelska
en fackbok
en essä
två ungdomsböcker
en omläsning
en e-bok
fyra lånade på biblioteket
ett recensionsexemplar från förlag

Inga kommentarer: