tisdag 6 januari 2015

Årsbokslut 2014 - siffror

2014 kändes som ett dåligt läsår, särskilt med avslutningen i december då jag endast läste ut två böcker. Inte heller kändes det som om det var särskilt gott om riktigt bra böcker eller också var bara min sinnesstämning fel. Nåväl, här är läsningen för 2014 i siffror. 2014 läste jag ut 67 böcker (2013 var de 74 och inom parentes anges jämförelsetal för 2013) och av dessa var

12 (28) på engelska
16 (10) översatta till svenska
39 (36) på svenska i original
11,5 (18,5) skrivna av män
27 (37) lånade på biblioteket
2-3 (3) biografier
3 (3) övriga fackböcker
5 (3) barn/ungdomsböcker (räknar aldrig det jag läser för mina barn)
8 (15) omläsningar
17 (15) e-böcker
1 (0) grafisk roman

Med tanke på hur mycket tid jag ägnar åt siffror är det märkligt att jag aldrig fixar några diagram eller liknande men nu plockade jag i alla fall fram ett litet stapeldiagram över antal (ut)lästa böcker de senaste sju åren. Post IRL-bokslut kanske jag åstadkommer något mer.


Inga kommentarer: