måndag 2 februari 2015

Månadsbokslut januari 2015

Årets första månad dominerades av jobb, jobb, jobb. Jag väjde fortfarande för att skriva recensioner och läste för verklighetsflyktens skull. Fantasyflirtar på engelska var det ena spåret, ungdomsböcker/crossover det andra och alltsomoftast förenades de. Det kändes som om jag läste mycket men det berodde nog mest på att jag läser långsammare på engelska än på svenska, eftersom jag bara läste ut fem böcker. Av dem var

samtliga på engelska (vilket jag hade föresatt mig)
två skrivna av män
samtliga lånade på biblioteket
fyra ungdomsböcker/crossover

Inga kommentarer: