tisdag 1 april 2008

Comments Actual March 2008

När nu så många ägnar sig åt kvartalsbokslut borde väl jag om någon göra likadant; jag som gör dem på yrkesmässig basis. Dessvärre innebär de inkomstbringande boksluten mindre tid till förströelsediton men här är ett mycket kort.

Årets första kvartal lästes 46 böcker, vilket innebar en kraftig ökning gentemot samma period föregående år. Eftersom budgeten för året är oklar är sådana jämförelser inte möjliga men utfallet får ändå sägas vara över förväntan. Ökningen har orsakats av bl.a. en återgång till tidigare läsmönster men en viss effekt härrör sig också från en längre sjukdomsperiod i februari.

De 46 böckerna fördelar sig på följande vis:
Tre var omläsningar.
Fem varn barn- och/eller ungdomsböcker.
36 var på svenska och tio på engelska.
31 var skrivna av kvinnor och 15 av män.

De fem bästa nya läsupplevelserna, utan inbördes ordning:

Jag går bara ut en stund av Isobel Hadley-Kamptz
Bryta om av Åsa Anderberg Strollo
Den som vässar vargars tänder av Carina Rydberg
Fingersmith av Sarah Waters
Prep av Curtis Sittenfeld

Inga kommentarer: