fredag 18 april 2008

Ordkunskap

Det här är litteraturrelaterat på så sätt att vi som envisas med att läsa på engelska kan testa våra kunskaper, utöka vårt ordförråd och samtidigt göra lite nytta.

På sidan FreeRice svarar man på vad ord betyder och varje rätt svar ger 20 riskorn som doneras via FN till hungrande människor. De som de facto betalar är sponsorer, vilkas budskap dyker upp på sidan, men jag märkte det inte ens förrän jag läste FAQ-sidan, så fokuserad var jag på ORDEN.

Inga kommentarer: